Category Archives: บทความ

เฟสเลดี้ของประเทศจีนฝากถึงผู้หญิงทั่วโลก

เผิง ลี่หยวน เฟสเลดี้ของประเทศจีนที่ได้รับการยกย่อง วันนี้เรานำคำสอนถึงผู้หญิงด้วยกันทั่วโลกมาให้อ่าน และผู้หญิงควรกลับมาอ่านซ้ำๆในทุกๆ 3 เดือน ดังคำกล่าวที่ว่า สำหรับผู้หญิง การคุมประพฤติตนได้ นั่นถือว่ายอดเยี่ยมแล้ว ปัญญา ปัญญาเป็นกระบวนการคิดที่เปี่ยมด้วยเหตุและผล ผู้หญิงเจ้าปัญญา จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรและไม่ควรทำอะไร ไม่ควรอวดดีอวดอ้างการศึกษาและความรู้ของตัวเอง ที่สำคัญคือต้องรู้จักนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่าเที่ยวโปรยเสน่ห์ อย่าเข้าข้างตนเองว่าฉันดีเลิศ จนต้องเข้าหาผู้ชายทุกคนที่มีโอกาส ทำตัวเหมือนคนไร้ค่า เสน่ห์ที่แท้จริง ผู้หญิงที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงนั้นคือผู้ที่สามารถที่จะแสดงความปราดเปรื่องในอาชีพการงานของตน สามารถทำให้สังคมรับรู้ถึงสติปัญญาและความสามารถของตน ผู้หญิงที่มีเสน่ห์นั้นเวลาพูดคุยกับผู้ชายจะรู้จักวางตัวอย่างเหมาะสม พูดจาอย่างมีเหตุผล ไม่แข็งกร้าวจนดูเย่อหยิ่ง แต่ไม่อ่อนน้อมเกินควรจนดูต่ำต้อยเรี่ยดิน สามารถแสดงความเป็นผู้มีสติปัญญา มีไหวพริบปฏิภาณให้อีกฝ่ายประทับใจได้ การลงทุนในตัวเอง หากผู้หญิงคนไหนทุ่มเทเวลาในการพัฒนาตนเอง คุณจะกลายเป็นที่ดึงดูดสายตาได้ จงจำไว้มีแต่ผู้หญิงที่อยู่ในลักษณะที่ สง่างามที่สุดเท่านั้นจึงจะมีเสน่ห์น่าหลงไหลในความรู้สึกของผู้ชาย จงเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ประกอบอาชีพที่ตัวเองชอบ มีความสุขกับตัวเอง โหยหาความสำเร็จของตัวเอง ทำงานหาเงินโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร อย่าพึ่งพาผู้ชายเพียงอย่างเดียว ผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีความสามารถนั้นจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีเสน่ห์มากกว่า จงเป็นผู้หญิงที่มีความสง่างามน่าชื่นชม ผู้หญิงสวยหรือไม่สวยไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป แต่ที่สำคัญคือต้องมีภาพลักษณ์อันสง่างาม หากย่อหย่อน ปล่อยปละละเลย เพราะเป็นความเกียจคร้าน มอมแมม เส่น่ห์ย่อมหายไปหมด นั่นคือแม้แต่ตัวเองยังไม่รักตัวเองแล้ว จะหวังให้คนอื่นมารักเราได้ เรียนรู้ที่จะผ่อนหนักผ่อนเบา มองทุกอย่างให้ทะลุปรุโปร่งแต่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาทั้งหมด บางอย่างต้องให้มีความกระจ่างแจ้ง บางเรื่องต้องแกล้งไม่เดียงสาแต่อย่าถึงกับโง่ เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดก็อย่าพูดออกมา… Read More »