Tag: อันตราย

ฝุ่นเข้าตา ควรทำอย่างไรดี 

ฝุ่นเข้าตา คือ ภาวะที่เศษวัตถุหรือสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นผง ทราย ขี้เลื่อย เส้นใย ผงเครื่องสำอาง หรือกระทั่งขนตาบังเอิญปลิวหรือกระเด็นไปติดบริเวณเยื่อบุตา ซึ่งฝุ่นผงเหล่านั้นอาจทำให้เกิดการระคายเคือง และหากเผลอขยี้ตาก็อาจทำให้มีอาการตาแดงตามมาได้ แต่โดยทั่วไป เศษฝุ่นดังกล่าวมักถูกขับออกมาเองทางน้ำตา อาการฝุ่นเข้าตาจึงมักไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงใด ๆ ฝุ่นเข้าตาได้อย่างไร โดยปกติ ขนตามีหน้าที่ป้องกันเศษฝุ่นหรือผงต่าง ๆ…