เผิง ลี่หยวน เฟสเลดี้ของประเทศจีนที่ได้รับการยกย่อง วันนี้เรานำคำสอนถึงผู้หญิงด้วยกันทั่วโลกมาให้อ่าน และผู้หญิงควรกลับมาอ่านซ้ำๆในทุกๆ 3 เดือน ดังคำกล่าวที่ว่า สำหรับผู้หญิง การคุมประพฤติตนได้ นั่นถือว่ายอดเยี่ยมแล้ว

  • ปัญญา ปัญญาเป็นกระบวนการคิดที่เปี่ยมด้วยเหตุและผล ผู้หญิงเจ้าปัญญา จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรและไม่ควรทำอะไร ไม่ควรอวดดีอวดอ้างการศึกษาและความรู้ของตัวเอง ที่สำคัญคือต้องรู้จักนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  • อย่าเที่ยวโปรยเสน่ห์ อย่าเข้าข้างตนเองว่าฉันดีเลิศ จนต้องเข้าหาผู้ชายทุกคนที่มีโอกาส ทำตัวเหมือนคนไร้ค่า
  • เสน่ห์ที่แท้จริง ผู้หญิงที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงนั้นคือผู้ที่สามารถที่จะแสดงความปราดเปรื่องในอาชีพการงานของตน สามารถทำให้สังคมรับรู้ถึงสติปัญญาและความสามารถของตน ผู้หญิงที่มีเสน่ห์นั้นเวลาพูดคุยกับผู้ชายจะรู้จักวางตัวอย่างเหมาะสม พูดจาอย่างมีเหตุผล ไม่แข็งกร้าวจนดูเย่อหยิ่ง แต่ไม่อ่อนน้อมเกินควรจนดูต่ำต้อยเรี่ยดิน สามารถแสดงความเป็นผู้มีสติปัญญา มีไหวพริบปฏิภาณให้อีกฝ่ายประทับใจได้
  • การลงทุนในตัวเอง หากผู้หญิงคนไหนทุ่มเทเวลาในการพัฒนาตนเอง คุณจะกลายเป็นที่ดึงดูดสายตาได้ จงจำไว้มีแต่ผู้หญิงที่อยู่ในลักษณะที่ สง่างามที่สุดเท่านั้นจึงจะมีเสน่ห์น่าหลงไหลในความรู้สึกของผู้ชาย
  • จงเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ประกอบอาชีพที่ตัวเองชอบ มีความสุขกับตัวเอง โหยหาความสำเร็จของตัวเอง ทำงานหาเงินโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร อย่าพึ่งพาผู้ชายเพียงอย่างเดียว ผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีความสามารถนั้นจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีเสน่ห์มากกว่า
  • จงเป็นผู้หญิงที่มีความสง่างามน่าชื่นชม ผู้หญิงสวยหรือไม่สวยไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป แต่ที่สำคัญคือต้องมีภาพลักษณ์อันสง่างาม หากย่อหย่อน ปล่อยปละละเลย เพราะเป็นความเกียจคร้าน มอมแมม เส่น่ห์ย่อมหายไปหมด นั่นคือแม้แต่ตัวเองยังไม่รักตัวเองแล้ว จะหวังให้คนอื่นมารักเราได้
  • เรียนรู้ที่จะผ่อนหนักผ่อนเบา มองทุกอย่างให้ทะลุปรุโปร่งแต่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาทั้งหมด บางอย่างต้องให้มีความกระจ่างแจ้ง บางเรื่องต้องแกล้งไม่เดียงสาแต่อย่าถึงกับโง่ เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดก็อย่าพูดออกมา
  • ผู้หญิงที่อ่อนโยนและดีงาม อ่อนโยนและดีงามไม่ได้มีความหมายเช่นเดียวกับอ่อนแอ ยิ่งไม่ใช่ไปยอมเขาตลอด เพียงแต่ไม่มุ่งหวังที่จะเอาแต่ทำร้ายคนหรือไม่รู้จักปล่อยวาง หากเป็นคุณลักษณะของ “การรู้จักหยุดเมื่อต้องหยุด” คบหากันต้องมีความจริงใจ มีความซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวง ไม่โกหก
  • ชาร์ตพลังชีวิตให้กับตัวเอง สังคมพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันอย่างดุเดือด แล้วเราจะยืนโดดเด่นท่ามกลางกลุ่มคนได้อย่างไร ก็ต้องชาร์ตพลังงานให้กับตัวเองโดยการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถทุกอย่างให้ตัวเอง ต้องเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งและพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้มากขึ้นทุกวันอยู่เสมอ
  • รู้จักสร้างความสมดุลให้ตนเป็นที่รักใคร่ ผู้หญิงควรจะรู้จักสร้างความสมดุลให้กับมนุษยสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จะไม่เที่ยวไปแสวงหาในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ไปนินทาว่าร้ายจนสร้างความร้าวฉาน ต้องรู้จักประมาณตน ซึ่งได้เรียกว่าเป็นการตัดเสื้อให้เหมาะกับตัวเอง ควรรู้จักคำว่า พอเพียง เพื่อจะมีความสุขตลอดไป